0 1 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nasi partnerzy:

    

Charakterystyka zawodu mechanik  pojazdów samochodowych  - numer zawodu  723103

Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, obecnie produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • użytkowania pojazdów samochodowych,
  • diagnozowania pojazdów samochodowych,
  • naprawiania pojazdów samochodowych,
  • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Osiągnięte procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: 

  • stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
  • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Dokumenty do pobrania:

 Wniosek o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

 Załącznik nr 5 Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Załącznik nr 8 Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 Załącznik nr 9 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.