Nasi partnerzy:

 

 

Rodzaj czynności

Rekrutacja

zasadnicza

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie

do liceum ogólnokształcącego   wraz

z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych

pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

1.06-01.07.2016 r.

do godz. 15:00

 

 

14.07÷15.07.2016 r.

do godz. 15:00

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie

do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności, o których

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

 

04.07.2016 r.

18.07.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

08.07.2016 r.

o godz. 15:00

 

9.08. 2016 r.

 

o godz. 1500

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego  woli przyjęcia woli przyjęcia w postaci przedłożenia odpowiednio:  oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły  podstawowej, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

1.07- 12.07.2016 r.

do godz. 15:0

10.08-11.08.2016 r.

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

13.07.2016 r.

o godz. 13:00

 

12.08.2016 r.

o godz. 13:00

 

Poinformowanie przez dyrektora

szkoły policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

13.07.2016 r.

do godz. 15:0

12.08.2016 r.

do godz. 15:00

 

 

Wniosek o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.  Składanie wniosku wraz z dokumentami osobiście lub przez rodzica w sekretariacie szkoły.

 

Odwiedza nas 154 gości oraz 0 użytkowników.