1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9
"Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie."
Vernon Howard

Nasi partnerzy:

Współczesny świat charakteryzuje się ogromną dynamiką zmian i niestabilnością. Jeszcze kilkanaście lat temu planowanie kariery zawodowej i związany z tym wybór zawodu przebiegał zupełnie inaczej niż obecnie. Był dużo prostszy, nienaznaczony lękami, obawami o dalszą przyszłość. Nowoczesne technologie zaczynają nas zaskakiwać na każdym kroku. Na rynek pracy wchodzą młodzi dorośli Aby nadążyć za postępem, konieczne jest nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji, czyli aktywność, podejmowanie decyzji, zarządzanie czasem. w jakich zawodach powinni kształcić się moi podopieczni, aby w przyszłości znaleźli zatrudnienie.

Lista zawodów w VII edycji badania zawiera 168 pozycji, 30 z nich trafiło na listę zawodów deficytowych, a 138 na listę zawodów zrównoważonych. Kategoria zawodów zrównoważonych oznacza, że liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby kandydatów.

Autorzy raportu podkreślili, że z uwagi na duże zapotrzebowanie pracodawców na kadry, w 2022 roku w skali kraju nie pojawi się żaden zawód nadwyżkowy. 

Na liście pojawił się jeden nowy zawód

Podczas procesu rekrutacji stosowane są różne metody i techniki mające na celu jak najlepsze poznanie kandydata i sprawdzenie jego predyspozycji do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Dobór metod zależy przede wszystkim od: rodzaju i wielkości firmy, jej kultury organizacyjnej i polityki personalnej, charakteru stanowiska, a także liczby ubiegających się kandydatów.
Do metod stosowanych najczęściej należą:

Odwiedza nas 197 gości oraz 0 użytkowników.