Nasi partnerzy:

 

 

Rodzaj czynności

Rekrutacja

zasadnicza

Rekrutacja uzupełniająca

Złożenie wniosku o przyjęcie

do szkoły policealnej wraz

z dokumentami potwierdzającymi

spełnianie przez kandydata

warunków lub kryteriów branych

pod uwagę  w postępowaniu  rekrutacyjnym

 

21  04. - 1. 07.  2016 r.

do godz. 1500

 

12. 07.  - 13. 07. 2016 r.

do godz. 1500

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie

do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji

rekrutacyjnej czynności, o których

mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

 

04.07.2016 r.

04.07.2016 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

06.07.2016 r.

o godz. 15:00

 

8.08. 2016 r.

o godz. 1500

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału  świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia  średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej

 

07.07- 08.07.2016 r.

do godz. 15:00

 

 

09.08-10.08.2016 r.

do godz. 15:00

 

Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.07.2016 r.

o godz. 13:00

 

11.08.2016 r.

o godz. 13:00

 

Poinformowanie przez dyrektora

szkoły policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2.07.2016 r.

do godz. 15:0

12.08.2016 r.

do godz. 15:00

 

 

- Wniosek o przyjęcie do szkoły do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły.

- Składanie wniosku wraz z dokumentami osobiście lub przez rodzica w sekretariacie szkoły.

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.