1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9

Nasi partnerzy:

    

Charakterystyka zawodu technik informatyk - numer zawodu  311303

Technik  informatyk może wykonywać różnorodne usługi związane z obsługą i naprawą sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego w różnorodnych jednostkach produkcji, administracji, handlu, usług.

Na przykład: 

 • opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy.
 • obsługuje komputery, posługując się gotowymi pakietami oprogramowania użytkowego i narzędziowego.
 • projektuje i wykonuje bazy danych i ich oprogramowanie aplikacyjne. 
 • administruje bazami danych i systemami przetwarzania informacji,
 • dobiera konfigurację sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • obsługuje lokalne sieci komputerowe i nadzoruje ich pracę.
 • Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu oraz innymi językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • programuje w wybranych językach, w szczególności w Pascal, C++,
 • opracowuje algorytmy według podanych założeń, będących podstawą do samodzielnego wykonywania programów użytkowych,
 • uruchamia i obsługuje urządzenia peryferyjne systemu komputerowego,
 • usuwa uszkodzenia powstające w urządzeniach systemu komputerowego oraz testuje jakość ich pracy,
 • prowadzi prace serwisowe w punktach naprawy,
 • wykonuje rozliczenia kosztów wyrobów i usług.

 Dokumenty do pobrania:

 Wniosek o przyjęcie do Technikum

 Załącznik nr 5 Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Załącznik nr 8 Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 Załącznik nr 9 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Odwiedza nas 483 gości oraz 0 użytkowników.