1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9

Nasi partnerzy:

    

Charakterystyka zawodu technik elektryk – numer zawodu 311303 

 Wraz z rozwojem branży budowlanej i wymianą sieci energetycznych wzrasta zapotrzebowanie na usługi technika elektryka. Instalatorstwo elektryczne to coraz bardziej rozwijająca się branża usług wymagająca wykwalifikowanej kadry.

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk mogą być  zatrudnieni: 

 • w elektrowniach,
 • zakładach  energetycznych,
 • zakładach przemysłu  wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, 
 • zakładach gospodarki komunalnej,
 • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących  maszyny oraz urządzenia elektroenergetyczne, 
 • zakładach usługowych naprawiających maszyny elektryczne, urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku, 
 • biurach projektowych oraz placówkach zajmujących się dystrybucją  maszyn i urządzeń elektroenergetycznych.

Mogą być zatrudnieni na stanowiskach:

 • mistrzów,
 • technologów,
 • techników laborantów lub techników do spraw pomiarów,
 • konserwatorów urządzeń i sprzętu, 
 • kierowników zmiany przy montażu, instalowaniu, konserwacji i obsługiwaniu przemysłowych urządzeń i sieci elektroenergetycznych,
 • kierowników do spraw gospodarki elektroenergetycznej w średnich  i małych zakładach przemysłowych,
 • elektryków dyżurnych, 
 • asystentów projektantów w biurach projektowych i konstrukcyjnych, 
 • specjalistów do spraw kontroli technicznej w zakładach produkcyjnych, 
 • specjalistów do spraw dystrybucji i serwisu urządzeń elektrycznych

 Dokumenty do pobrania:

 Wniosek o przyjęcie do Technikum

 Załącznik nr 5 Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Załącznik nr 8 Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 Załącznik nr 9 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka


Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.