1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9

O szkole

Rekrutacja

2024-2025

Organizacja roku

Rada Pedagogiczna

Polityka jakości ZSM

Galeria zdjęć

Akty prawne

"Nauczyłam się, że droga postępu nie jest ani szybka, ani łatwa."
Maria Skłodowska-Curie

Nasi partnerzy:

W dniu 20.12.2022r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu inaugurującym akcję społeczną pt. "Młodzi mają głos", której podstawowym celem jest wspólny dialog oraz usprawnienie komunikacji młodzieży z jej przedstawicielami w samorządzie, w tym głównie z Młodzieżową Radą Miejską. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Krzysztof Gołaszewski, który przy okazji złożył zgromadzonej młodzieży życzenia świąteczne. I chociaż okoliczności pogodowe tego dnia były wyjątkowo niesprzyjające, by dotrzeć na spotkanie, to nasi uczniowie jak zwykle stanęli na wysokości zadania i pod opieką pani Marty Olichwierowicz liczną grupą stawili się na zebraniu. 

Zwiększenie udziału młodych ludzi w życiu publicznym jest bardzo ważne, zaś wzmocnienie poczucia wpływu aktywnej młodzieży na to, co dzieje się w ich mieście i samorządzie, bardzo potrzebne. Spotkanie zainspirowało młodzież do podejmowania działań  poprawiających ich komfort życia w mieście oraz poszerzyło przestrzeń ich wolnej wypowiedzi.

 


 

Odwiedza nas 123 gości oraz 0 użytkowników.