"Wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w Twoim życiu."
Konfucjusz


 

Nasi partnerzy:

Drodzy Uczniowie,

trwa nabór na miesięczne staże/praktyki wakacyjne, które będą realizowane w okresie od 02.07 – 27.07.2018r. Część z Was będzie miała możliwość uczestnictwa w stażach/praktykach wyjazdowych (łącznie 15 osób), w ramach których pokryte zostaną koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia. Praktyki organizowane są dla kierunku: mechanik pojazdów samochodowych, natomiast staże zawodowe dla kierunków: mechanik, hotelarstwo, budownictwo, informatyk i elektryk. Po ich odbyciu nastąpi wypłata stypendium w wysokości 1400,00 zł. Ponadto, w ramach projektu zakupiona zostanie odzież robocza.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do Szkolnego Punktu Rekrutacyjnego do 31.05.2018r.

Rekrutacja kandydatów/kandydatek do projektu będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci, rasy, miejsca zamieszkania, religii, orientacji seksualnej, pochodzenia czy równości ze względu na niepełnosprawność.

 

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.