"Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie."
Gandhi Mahatma


 

Nasi partnerzy:

Kurs Excela ma na celu przekazanie wiedzy na temat wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w analizie statystycznej. Uczestnicy zapoznają się z większością dostępnych w Excelu funkcji statystycznych oraz narzędzi statystycznych. Szkolenie pozwoli zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie użycia danej funkcji czy narzędzia excelowego. Kurs programowania pozwoli rozwinąć myślenie analityczno – logicznego. Zapewniamy dużą ilość materiałów i instruktaży oraz wsparcie doświadczonych prowadzących!

Wszystkie nowe osoby, które nie brały udziału w Projekcie są proszone o wypełnienie i złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu:

  1. Formularza zgłoszeniowego.
  2. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby projektu.
  3. Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnicy/ Uczestniczki, które biorą już udział w projekcie proszone są o złożenie wyłącznie deklaracji uczestnictwa.

Wymagane dokumenty należy złożyć 20.04.2018r.

Uczestnicy/Uczestniczki po ukończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabycie umiejętności.

Wszelkie dokumenty oraz informacje na temat projektu dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.projekt.fajnaszkola.net

Rekrutacja kandydatów/kandydatek do projektu będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci, rasy, miejsca zamieszkania, religii, orientacji seksualnej, pochodzenia czy równości ze względu na niepełnosprawność.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

 

 

Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.