1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9
"Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, Ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą."
Harv Eker

Nasi partnerzy:

 

         23 października 2020r. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach otrzymał Szkolny Zestaw Multimedialny, na który składa  się komplet 25 tabletów wraz z oprogramowaniem, akcesoriami i kartą Sim. Sprzęt został przekazany w ramach funkcjonowania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego ( NASK). Oprócz wymienionych narzędzi  umożliwiających  uczniom uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych prowadzonych zdalnie, szkoła od kwietnia b.r. korzysta z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE),  dzięki której mamy szybki Internet  światłowodowy. 
Wszystkie te udogodnienia są bardzo potrzebne w codziennej pracy dydaktycznej, a w sytuacji edukacji zdalnej – wprost bezcenne.

W piątek, 13 maja, uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w prelekcjach na temat cyberprzemocy, poprowadzonych przez panią Małgorzatę Sulewska, kuratora Sądu Rejonowego w Białymstoku. Młodzież dowiedziała się nie tylko jak chronić swój wizerunek, ale poznała konsekwencje prawne, które spotykają osoby zachowujące się agresywnie w sieci. W trakcie spotkań pani kurator omówiła konkretne działania wskazane w sytuacjach związanych z bezpiecznym korzystaniem z poczty elektronicznej, portali, innych elektronicznych sposobów rozsyłania wiadomości i udostępniania wizerunku.  Pani kurator przypomniała, że agresora zawsze trzeba zatrzymać i nie pozwolić na rozsyłanie szkodliwych wiadomości.

                    We wrześniu uczniowie naszej szkoły, którzy chcą kontynuować pracę w wolontariacie lub ją rozpocząć, wzięli udział w warsztatach. Przeprowadzili je trenerzy z Podlaskiej Sieci Wolontariatu. Zajęcia poruszały zagadnienie „Zarządzanie zespołem wolontariuszy”, ale pomagały też ukierunkować młodzież na różne formy wspierania osób potrzebujących. W trakcie zajęć ponad dwudziestu wolontariuszy miało możliwość zintegrowania się  i szukania nowych pomysłów.

   W dniu 12 maja 2020r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku została podpisana umowa z wykonawcą na budowę zewnętrznych obiektów sportowych  przy Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach. Podpisali ją: starosta Jan Perkowski, wicestarosta Roman Czepe i dyrektor szkoły Dorota Kondratiuk. Wykonawcą inwestycji będzie firma Hydros Plus Tomasz Kulesza z Dobrzyniewa Dużego, która wygrała postępowanie przetargowe. Wartość inwestycji to 1, 2 mln   zł.

                       W Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach tradycja związana z patronem- Stefanem Czarnieckim jest wciąż żywa.  28 października br. w szkole po raz kolejny obchodzony był Dzień Patrona.  Uczniowie klas pierwszych tradycyjnie już właśnie w tym dniu złożyli uroczyste ślubowanie. Pięknym i jedynym w swoim rodzaju elementem obchodów było wręczenie Buław Hetmańskich osobom najbardziej dla szkoły zasłużonym. Potwierdzeniem otrzymania buławy był  indywidualnie opracowany certyfikat przedstawiający zasługi laureata dla szkoły. W tym roku Buławy otrzymali: starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski, wicestarosta Powiatu Białostockiego Roman Czepe oraz Mariusz Klewinowski  z PHU Eltron- reprezentant firmy współpracującej ze szkołą.  W czasie uroczystości nie zabrakło odśpiewania Hymnu szkoły, który wybrzmiewa zawsze podczas ważniejszych imprez szkolnych. Uczniowie klas pierwszych mogli też popisać się wiedzą o swoim patronie przy okazji wspólnego uzupełniania treści limeryków przedstawianych w formie prezentacji. Jak wiele tego typu szkolnych spotkań impreza ku czci Patrona szkoły prowadzona była dla uczniów  przez uczniów- starszych kolegów. I to się w tym roku jak zwykle znakomicie sprawdziło.

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.