1 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9
"Geniusz to 1% inspiracji i 99% potu"
Thoma Edison


 

Nasi partnerzy:

Szkoła policealna to szkoła dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje zawodowe, nie rezygnując z pracy czy innych codziennych obowiązków.

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.
 • przez cały okres nauki wydawane są zaświadczenia do ZUS-u, MOPS-u, KRUS-u oraz legitymacja szkolna, uprawniająca do zniżek na przejazdy środkami komunikacji publicznej.

 

TECHNIK ADMINISTRACJI

 

Jak wygląda nauka w tym zawodzie:

 • nauka w szkole trwa 2 lata,
 • na koniec IV semestru słuchacze mogą przystąpić do organizowanego przez OKE egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie- Obsługa klienta w jednostkach administracji,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio co dwa tygodnie),
 • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe.

 

Technik administracji:

 • organizuje i gromadzi informacje, dokumentację oraz prowadzi wewnętrzną koordynację działalności jednostek organizacyjnych;
 • organizuje przepływ informacji pomiędzy różnymi jednostkami instytucji, w celu udzielania pomocy kierownikom i innemu personelowi;
 • sporządza protokoły i sprawozdania z posiedzeń i zebrań; kontroluje i porządkuje akta prawne i dokumenty;
 • zbiera, przetwarza i prezentuje dane statystyczne i finansowe.

 

Co daje ukończenie szkoły i zdobycie kwalifikacji:

 

Technik administracji może pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.


 

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.