Nasi partnerzy:

To szkoła dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie, nie rezygnując z pracy czy innych codziennych obowiązków.

  • Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.
  • Równolegle do nauki w Liceum można zdobywać kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach
  • Przez cały okres nauki wydawane są zaświadczenia do ZUS-u, MOPS-u, KRUS-u oraz legitymacja szkolna, uprawniająca do zniżek na przejazdy środkami komunikacji publicznej

 

 

Kto może się uczyć w Liceum dla Dorosłych:

  • W szkole mogą podjąć naukę osoby, które zakończyły edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyły zasadniczą szkołę zawodową.
  • Osoby, które wcześniej przerwały naukę w LO lub Technikum (szkole dziennej lub zaocznej)

Jak wygląda nauka:

  • nauka w szkole trwa 4 lata
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, średnio co dwa tygodnie
  • W każdym semestrze realizowane są rozszerzone programy nauczania z dodatkowych 2 przedmiotów

 

Co daje ukończenie szkoły:

  • po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego oraz kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.

 

 

 

 

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.