"Geniusz to 1% inspiracji i 99% potu"
Thoma Edison


 

Nasi partnerzy:


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


Odnawialne źródła energii to przyszłość energetyki. W Polsce i na świecie udział energii odnawialnej w całkowitej energii produkowanej rocznie stale rośnie. Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii wymusza szkolenie fachowców do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są, oraz będą bardzo poszukiwani na rynku pracy. To zawód z przyszłością!
Kierunek adresowany jest do uczniów zainteresowanych odnawialnymi źródłami energii wykorzystywanych do produkcji ciepła lub energii elektrycznej. Są to systemy związane z kolektorami słonecznymi, pompami ciepła, kotłami na biomasę (produkcja ciepła) bądź elektrowniami wodnymi i wiatrowymi, panelami fotowoltaicznymi (produkcja energii elektrycznej).
Nauka w zawodzie trwa pięć lat, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.


Umiejętności kształcone w zawodzie:
 • planowanie lokalizacji urządzeń stosowanych do wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i elektrycznej;
 • projektowanie instalacji wyposażonych w urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej;
 • organizowanie i nadzorowanie prac związanych z montażem urządzeń stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
 • montowanie urządzenia w systemach pozyskiwania energii odnawialnej;
 • obsługa oraz serwis urządzenia w instalacjach oraz energetyki odnawialnej;
 • przygotowywanie kosztorysów, umów, ofert dotyczących projektów z zakresu wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Po ukończeniu szkoły
 • po zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły uzyskujesz tytuł technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • możesz przystąpić do egzaminu maturalnego
 • możesz z powodzeniem kontynuować naukę na wyższej uczelni na studiach z branży budowlanej i energetycznej lub podjąć pracę w zawodzie
Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będą mogli podjąć pracę jako:
 • nadzór techniczny nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej
 • monterzy instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej
 • doradcy energetyczni w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • pracownicy nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
 • pracownicy firm specjalizujących się w technice instalacyjnej, grzewczej czy klimatyzacyjnej
 • pracownicy firm konsultingowych i doradczych na terenie całego kraju
 • wykwalifikowane osoby prowadzące samodzielną działalność usługową.

Nauka w zawodzie trwa pięć lat, w ciągu których realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące.

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.