1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9

O szkole

Rekrutacja

2023-2024

Organizacja roku

Rada Pedagogiczna

Polityka jakości ZSM

Galeria zdjęć

Akty prawne

"Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy."
Paulo Coelho

Nasi partnerzy:

Pani Cecylia Łapińska odeszła w dniu 22 lutego 2023r. w wieku 82 lat. Żegnamy Ją dziś jako rodzina, ale także grono kolegów i koleżanek z pracy oraz jako grono absolwentów szkoły, w której pracowała – Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
Pani Cecylia Łapińska urodziła się w dniu 03 lipca 1940r. w Wyszkach jako Cecylia Kusznerko. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Łapach zdecydowała się na podjęcie nauki w Studium Nauczycielskim w Białymstoku, gdzie w 1961r. zdobyła kwalifikacje do nauczania języka polskiego. Jej pierwszym miejscem pracy była Szkoła Podstawowa w Turośni (1961-1963).  Od 1963r. rozpoczęła pracę nauczyciela w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Łapach. Kształciła się jednocześnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, gdzie 23 czerwca  1967r. uzyskała tytuł magistra filologii polskiej.

Zmieniało  się nie tylko życie p. Cecylii. Zmieniało  się też oblicze łapskiego szkolnictwa zawodowego. W 1973r. po połączeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum powstał Zespół Szkół Mechanicznych, który stał się ostatnim miejscem pracy p. Cecylii Łapińskiej.  

Jej wyróżniająca się praca nauczycielki języka polskiego, opiekunki samorządu uczniowskiego oraz animatorki kultury zaowocowały awansem na wicedyrektora szkoły, którym była od 1982r. do emerytury, na którą przeszła w 2000r. po 40 latach pracy zawodowej. Była to praca zauważona i nagrodzona przez władze oświatowe Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania w 1980, nagrodą Kuratora Oświaty w 1993r. oraz licznymi nagrodami dyrektora. Uzyskała  też II stopień specjalizacji zawodowej, co było dużym i wyjątkowym osiągnięciem zawodowym. Pani dyrektor Cecylia Łapińska kochała młodzież, a to bardzo ważne w tym zawodzie. Jej absolwenci wspominają organizowane przez nią wycieczki do Warszawy do Muzeum Literatury, do Teatru Wielkiego, do Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w leśniczówce Pranie. Pani Cecylia Łapińska organizowała wspaniałe akademie szkolne, spektakle rocznicowe, do których należy niewątpliwie pamiętne przedstawienie poświęcone 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Jako polonistka była animatorem życia kulturalnego, koordynowała comiesięczne koncerty Filharmonii Narodowej organizowane w szkole. Była czynną miłośniczką teatru, literatury, poezji i sztuki. Bardzo lubiła dyskusje na te tematy  i chętnie w nich uczestniczyła .  Była wrażliwą, elegancką, oryginalną i pełną wdzięku kobietą . Życzliwą dla nauczycieli, z którymi pracowała.  Taką Ją zapamiętamy .

Spoczywaj w Pokoju, Celinko.

 


 

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.