1 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8 9

O szkole

Rekrutacja

2024-2025

Organizacja roku

Rada Pedagogiczna

Polityka jakości ZSM

Galeria zdjęć

Akty prawne

"Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, Ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą."
Harv Eker

Nasi partnerzy:

14 września w wieku 98 lat zmarł Pan Jerzy Rydzewski. Pamiętamy Go jako  długoletniego wicedyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach  i niezapomnianego nauczyciela fizyki. W styczniu 2015 r.  otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łapy.  Można powiedzieć, że był prawie rówieśnikiem naszego miasta. Przez wiele lat pomimo zaawansowanego wieku był w znakomitej formie, zachowując  cudowne poczucie humoru i bardzo nowoczesny sposób myślenia. Nigdy nie narzekał na postęp techniczny – wręcz przeciwnie. Doceniał zmiany ułatwiające życie i nowinki techniczne. Żegnamy wspaniałego człowieka, Honorowego Obywatela Miasta Łapy.

Pan prof. Jerzy Rydzewski urodził się Łapach. W 1936 r. Jerzy, mając 12 lat, ukończył Szkołę Podstawową nr 1, a następnie uczył się w Gimnazjum Kupieckim w Białymstoku. W czasie wojny jako młody chłopak od 1941 do końca 1945 roku pracował w Zakładach Kolejowych, po 12 godzin dziennie, w niewolniczych warunkach. Działał czynnie w konspiracji (był łącznikiem Komendanta Obwodu). Po wojnie, w 1946 r. zdał maturę i rozpoczął studia na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Studia ukończył w 1949 r. i podjął pracę w zawodzie nauczycielskim, którą mu utrudniano, postrzegając go jako „wroga ludu”. Mimo szykan od początku zdobył szacunek i uznanie nauczycieli, uczniów i rodziców. Uczył fizyki i astronomii. Pracował jako nauczyciel w LO w Łapach, LO w Białymstoku, w Liceum Pedagogicznym w Łapach, w Studium Nauczycielskim dziennym i zaocznym w Białymstoku, w LO dla pracujących. Swoją pracę pedagogiczną zakończył w  ZSM w Łapach, pełniąc w larach 1971-1982 funkcję wicedyrektora naszej szkoły.

Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany, w tym m.in. wyróżniony nagrodą I i II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (1972, 1980), wielokrotnie wyróżniany przez Kuratora Oświaty w Białymstoku, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, srebrną odznaką Zasłużony Białostocczyźnie, Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i odznaką „Weteran Walk o Niepodległość”. Za działalność konspiracyjną uzyskał honorowy stopień oficerski Wojska Polskiego.

                                                                                                              ZSM

 


 

Odwiedza nas 158 gości oraz 0 użytkowników.