Drukuj
Odsłony: 2156

    

Charakterystyka zawodu mechanik  pojazdów samochodowych  - numer zawodu  723103

Mechanik pojazdów samochodowych - to kierunek związany z obsługą pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, obecnie produkowanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Osiągnięte procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w: 

Dokumenty do pobrania:

 Wniosek o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

 Załącznik nr 5 Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Załącznik nr 8 Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 Załącznik nr 9 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka