Drukuj
Odsłony: 274

W ramach PROJEKTU Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe - projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego
zapraszamy do udziału w:
PIKNIKU AKADEMICKIM Z KONKURSAMI WIEDZY (zadanie 2., działanie 22.)

Rekrutacja obejmuje 5 grup:

- 10 techników mechaników

- 10 techników hotelarstwa

- 10 techników elektryków

- 10 techników informatyków

- 10 techników pojazdów samochodowych

Rekrutacja na Warsztaty  trwa do 18 lutego 2019 do 28 lutego 2019

Dokumenty można składać w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym.

Listy osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach można sprawdzić w Szkolnym Punkcie Rekrutacyjnym.

Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci, rasę, miejsce zamieszkania, wyznawaną religię, orientację seksualną, pochodzenie czy niepełnosprawność.