0rekrutacja 1t-informatyk 2t-elektryk 3t-mechanik 4t-poj-sam 5t-budownictwa 6t-hotelarstwa 7-2II-LO-mundurowa 8mech-poj-sam 9monter-zabud
"Twój los zależy od Twoich nawyków"
Brian Tracy
Dzisiaj nie losujemy szczęśliwego numerka


 

Nasi partnerzy:

Projekt praktyk pt. „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE = ROZWÓJ” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049087 realizowany jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Staże odbędą się w regionie Riwiery Olimpijskiej w Grecji w dn. 01 – 12.10.2018. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie: technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych.

 

Główne cele projektu:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników;
 • nauka wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • poprawa kompetencji i umiejętności językowych oraz społecznych;
 • przełamanie bariery psychicznej i nauka swobodnej komunikacji w języku obcym;
 • rozwój kreatywności;
 • poszerzenie specjalistycznego słownictwa;
 • przećwiczenie prowadzenia dokumentacji i korespondencji po angielsku;
 • poznanie podstaw języka greckiego;
 • zwiększenie mobilności międzynarodowej uczestników;
 • wykształcenie bardziej otwartej postawy oraz samodzielności;
 • zwiększenie szans uczestników na rynku pracy;
 • zwiększenie mobilności zawodowej na terenie UE;
 • nawiązanie współpracy z różnymi podmiotami partnerskimi;
 • zaangażowanie przedsiębiorców w przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy;
 • realizacja idei kształcenia ustawicznego;
 • zdobycie certyfikowanych kwalifikacji i kompetencji (uczestnicy otrzymają m.in. certyfikaty Europass Mobility);
 • likwidację stereotypów kulturowych;
 • poprawa jakości świadczonych usług, programów edukacyjnych oraz relacji międzynarodowych;
 • nawiązanie stałej współpracy z firmami za granicą;
 • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie o praktyki zagraniczne.

Zgłoszenie do projektu następuje poprzez złożenie odpowiedniego druku formularza w wersji papierowej w sekretariacie szkoły lub podczas spotkania informacyjnego. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.

Rekrutacja jest przeprowadzana w formie konkursu, do którego mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

 • są uczniami szkoły klas II - IV;
 • kształcą się w zawodzie technik informatyk, technik pojazdów samochodowych;
 • uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych;
 • wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży;
 • cechuje ich nienaganne zachowanie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 września 2018r. godz. 12:00.

Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są w sekretariacie szkoły.


pliki do ściągnięcia:

Regulamin stażu

Formularz zgłoszeniowy - osoba nieletnia

Formularz zgłoszeniowy - osoba pełnoletnia

Odwiedza nas 135 gości oraz 0 użytkowników.