0rekrutacja 1t-informatyk 2t-elektryk 3t-mechanik 4t-poj-sam 5t-budownictwa 6t-hotelarstwa 7-2II-LO-mundurowa 8mech-poj-sam 9monter-zabud
"Zawsze idź przez życie tak jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie."
Vernon Howard
Dzisiaj szczęśliwy numerek to: 3


 

Nasi partnerzy:

Projekt praktyk pt. „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE = ROZWÓJ” o numerze 2018-1-PL01-KA102-049087 realizowany jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

Staże odbędą się w regionie Riwiery Olimpijskiej w Grecji w dn. 01 – 12.10.2018. Projekt umożliwi uczniom kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, pozwoli rozwijać posiadane umiejętności językowe oraz umiejętność adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich. Projekt skierowany jest do uczniów klas II – IV kształcących się w zawodzie: technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych.

Odwiedza nas 117 gości oraz 0 użytkowników.